Preobrazba

Preobrazba

Preobrazba

Osjećam nešto kako raste,

stalno budno

ne da mi da spavam.

Nemam mira,

stalno me prati

jer ne želi da budem sama.

Mijenja me –

preobražava.

Grafit, Novi Zagreb

Marija Jure