Preobrazba

Iako je asocijacija na lektirni naslov trenutačna, Kafka nije autor ovog teksta!

Preobrazba je nova poetsko-fotografska suradnja naših učenika Marije i Jure. Marija svoj pogled na metamorfozu kazuje pjesmom, Jure fotografijom murala zgrade u Novom Zagrebu.

Preobrazba

Osjećam nešto kako raste,

stalno budno

ne da mi da spavam.

Nemam mira,

stalno me prati

jer ne želi da budem sama.

Mijenja me –

preobražava.

Grafit, Novi Zagreb

Svima nam je poznato da su grafiti stari koliko i sama civilizacija. Stari Rimljani urezivali su vulgarne riječi na bazilike Pompeja. Možda više umjetnički, u staroj Grčkoj, odbijeni ljubavnici često su ispisivali pjesme na vratima svoje ljubavi… (Poveznica)