Praznina

Što je i čemu praznina? Marija i Jure, svatko svojim izražajnim sredstvima, pričaju nam priču o sebi, o nama, o prostoru, o vremenu, o početku, o kraju…

Praznina, Paškom cestom

Praznina


Praznina je ono što nas čini i spaja,
stvar kojoj nema početka ni kraja.

Prazninu nadoknađuju kratke zabave,
žudnja,
brzi otkucaji srca
i vruća, lažna ljubav.

Praznina, Cesta u more i u nebo

Ali ništa od tog nije stvarno,
sve je začarani krug tužnih ljudi
koji bi željeli da ih ujutro netko probudi
i gleda milim očima,
kao da su anđeli s neba.

Netko tko će im vratiti
sve ono što su drugi prije njih uzeli.

Netko tko će vratiti smisao praznoj školjci.

Sam u vodi

Smisao, a što je to?


Možda iluzija,
nešto što smo izmislili,
dali si lažnu svrhu
koju ni sami ne znamo pronaći.

U sumrak

Nastajemo iz ničega,
postojimo
i pretvaramo se u ništa.

Ni prava ljubav
u ovom slučaju
ne može pomoći.

Sunce na zalazu

Prazninom se čovjek bavi odvajkada… Naša učenica Marija na prazninu odgovara pjesmom, Jure fotografijama.