Mojim okom

Marija M., naša učenica završnog razreda i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, priredila je izložbu svojih fotografija pod nazivom Mojim okom.

Mojim okom

Poezija pronađena svojim okom

Mojim okom pogled gore

Olovne i teške snove snivaju
Oblaci nad tamnim gorskim stranama…

Priroda mojim okom

Iza mokrih njiva magle skrivaju
Kućice i toranj; sunce u ranama…

Mojim okom noću i uvis

Sve je mračno, hladno; u prvom sutonu
Tek se slute ceste, dok ne utonu
U daljine slijepe ljudskih nemira.

Autorica

Samo gordi jablan lisjem suhijem
Šapće o životu mrakom gluhijem
Kao da je samac usred svemira.

Fotografije prate stihovi Matoševa soneta Jesenje veče