Djeca Mažuranca

Iako se djeca Mažuranca igraju otkako je doma, od ove školske godine u našem domu postoji izborni program za poticanje upoznavanja, učenja i igranja različitih modernih (takozvanih euro) društvenih igara.

Svi znamo da je igra važan dio ne samo odrastanja nego življenja uopće. Zašto?

Zašto je igra važna?

…igra je ključna za zdrav ljudski razvoj u svim njegovim aspektima: kognitivnom, društvenom, emocionalnom, tjelesnom pa čak i duhovnom aspektu…
Igra je toliko važna da su je Ujedinjeni narodi proglasili ljudskim pravom djece…

Što je ustvari igra?

…igra je aktivna, privlačna i dobrovoljna aktivnost koja je figurativna i stvara osjećaje blagostanja kao što su zabava, veselje ili zadovoljstvo i gdje ishod nije bitan izvan same igre…

Izvor: Suzanne Lyons, Suradničke igre u odgoju i obrazovanju, Naklada Kosinj, Zagreb, 2024. godina

I zato – da bismo djeci Mažuranca omogućili zdravo odrastanje, nudimo im igru kao zaseban izborni program.

Djeca Mažuranca

Djeca Mažuranca naziv je novog izbornog programa Učeničkog doma Ivana Mažuranića – od ove školske godine. Cilj koji nastojimo postići ovim izbornim programom jest stvaranje okolnosti u kojima će učenici zadovoljiti svoje osnovne psihološke potrebe (pripadanje, moć, slobodu i zabavu) u slobodnom vremenu za boravka u domu te će sudjelovanjem u aktivnostima programa razvijati međusobnu suradnju i povezanost.

Plan i program rada izbornog programa Djeca Mažuranca

Program rada izbornog programa Djeca Mažuranca odvija se u sljedećim područjima:
1. čuvanje i promicanje zdravlja,
2. socio-emocionalni razvoj,
3. kognitivni razvoj i
4. razvoj kreativnosti.

Djeca Mažuranca
1. Čuvanje i promicanje zdravlja
 • Poticanje aktivnosti rekreacije (poticati povezanost unutar skupine i stvarati sportski duh i odgovornost)
 • Prevencija rizičnih ponašanja (potvrđivati se u skupini vršnjaka na pozitivan način i preuzeti odgovornost za vlastite izbore)
2. Socio-emocionalni razvoj
 • Poticanje međusobne suradnje i povezanosti učenika
  (izražavati naklonost, suosjećanje, podržavanje, prihvaćanje i razumijevanje)
 • Razvijanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
  (postavljati ciljeve i donositi odluke, izražavati svoje osjećaje i stavove, predstaviti vlastita ostvarenja; prepoznati simptome stresa i osmisliti svoje strategije za suočavanje sa stresom)
 • Promicanje osobne odgovornosti i samostalnosti 
  (poštovati dogovore i prihvaćati odgovornost za svoje postupke; suočavati se s problemima, otkriti njihove uzroke, predložiti i iskušati moguća rješenja problema)
 • Razvijanje kvalitetnih međuljudskih odnosa 
  (prepoznati i uvažavati tuđe potrebe te prihvaćati različitosti; primijeniti tehnike aktivnog slušanja, asertivnog komuniciranja i nenasilnog rješavanja sukoba; uključiti se u programe volonterskog i humanitarnog rada)
3. Kognitivni razvoj
 • Utvrđivanje mogućnosti i potreba u području igranja (identificirati osobne snage i slabosti u području igranja; identificirati osobne stavove o procesu igranja i usvajanja znanja u igri i o igri)
 • Unapređivanje vještine igranja (prepoznati uvjete u kojima je igranje najefikasnije i koristiti metode aktivnog učenja)
 • Praćenje ostvarivanja uspjeha (postavljati osobne ciljeve u području igranja društvenih igara natjecateljski i nenatjecateljski; vrednovati vlastiti uspjeh na natjecanjima; identificirati prepreke i mogućnosti za poboljšanja)
 • Razvijanje vještina samoreguliranog učenja (procijeniti samoodgovornost za postizanje rezultata i održavati motivaciju za učenjem)
4. Razvoj kreativnosti
 • Ispitivanje interesa i sklonosti (razgovarati o željama i interesima te pokazivati interes za pojedine društvene igre; istraživati različite društvene igre i  iskazivati volju za kreativnošću u vezi s igrama)
 • Poticanje razvoja kreativnog izražavanja (sudjelovati redovito u aktivnostima i aktivirati svoje potencijale i snage; doprinositi svojom kreativnošću i potvrditi sebe kao kreativca)
 • Poticanje na sudjelovanje u događanjima vezanim uz društvene igre izvan doma (informirati se o događanjima u drugim ustanovama, kao što su Udruga Igranje, drugi učenički domovi, škole i knjižnice te se uključivati u njihove aktivnosti; sudjelovati u natjecanjima, turnirima, ligama, na primjer Carcassonne, Catan, Ticket to Ride)
Aktivnosti u nastavnoj godini (72 sata):
 • razgovori s učenicima individualno i u skupini,
 • predstavljanje različitih društvenih igara učenicima,
 • ispitivanje interesa za različite društvene igre,
 • poučavanje učenika društvenim igrama,
 • suradničko učenje društvenih igara,
 • igranje društvenih igara,
 • pripremanje za natjecanje na turnirima,
 • posjet udruzi Igranje,
 • organizacija natjecanja u domu,
 • suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama,
 • posjet drugim učeničkim domovima,
 • fotografiranje i snimanje videozapisa određenih aktivnosti,
 • vrednovanje rada skupine.

Voditeljica programa Djeca Mažuranca jest Anne-Marie Magovac