Monikin Božić

Zvono… Snijeg… Zvijezda na vrh bora… I, najvažnije, svi smo skupa. Tako izgleda Monikin Božić. Naša učenica Monika danas nas daruje svojom pjesmom.

Božić

Kad zvono zazvoni,
si su sretni,
i oni najmaliji,
ali i oni veći.

Monikin Božić

Kad snig počne padat,
toj znak
da se zvijezda na vrh bora stavja,
da svitli
i da blista,
a ona pšenica
da od sriće naraste,
ako treba,

Pas

si da budu skupa
i da niki nema muka
i sako srce koj mrzlo
treba da se otali brzo,
da osjeti jubav i mir
i ima Božić najlipši.

Zvijezda