Drveni mehanički ručni sat

Dugo se naš učenik Luka priprema za novi drveni izazov. Godinama uporno skuplja podatke, istražuje, pravi nacrte i izrađuje oruđe za izradu drvenog ručnog sata

Pismo iz Lukine radionice: Drveni ručni sat

Poštovana odgajateljice!

Šaljem Vam nekoliko fotografija zupčanika budućeg sata. U svijetu postoji dvoje ljudi koji izrađuju drveni mehanizam ručnog sata, a da ja za njih znam. Drugi sam ja, a prvi je Ukrajinac Valerii Danevych.

Drveni ručni sat zupčanici na podlozi

Ovaj tjedan pišem završni rad, no to mi jako sporo i teško ide jer se ne mogu koncentrirati na nj. Većina koncentracije mi je na izradi sata. Taj sat je jako zahtjevan za izradu.

Drveni ručni sat

Tome u prilog ide da nakon što sam izradio strojeve i alat da bih napravio prvi zupčanik od 60 zubi, kroz dva tjedna sam imao osam pokušaja, sve dok nisam uspio bez greške, unutar tolerancija. Za sljedeći zupčanik od 48 zubi imao sam pet pokušaja.

Drveni ručni sat zupčanik uhvaćen pincetom

Ovaj sat ima 11 zupčanika: tri od 10 zubi, jedan od 30, jedan od 60, jedan od 32, tri od 8, jedan od 40 i jedan od 48 zubi. I još mnogo različitih dijelova. Još moram napraviti dva zupčanika od 10 i jedan od 8 zubi. Niti jedan zupčanik nisam uspio napraviti iz prve, ali sam sve vještiji u tome.

Drveni ručni sat mehanički pogon

Zasada sam pokazao veliku upornost, pa mislim da nakon nekoliko mjeseci ovim tempom, a možda i nakon godinu dana, završim svoj prvi drveni mehanički ručni sat.

Drveni ručni sat

Prije nego sam počeo s izradom ovoga sata, olako sam zamislio izradu, no nakon što sam došao do prve prepreke, shvatio sam zašto je u svijetu samo dvoje ljudi koji se time bave. U izradi ovoga sata najvažnija je ogromna upornost i koncentracija jer, kada popusti koncentracija, s izradom se vratim barem četiri sata rada u nazad.

Još vam šaljem poveznicu da vidite kakve satove izrađuje Valerii Danevych.

Lijepi pozdrav,

Vaš učenik Luka L.