Proljetni pjesmozov 2021.

Proljetni pjesmozov naziv je proljetnog multimedijskog projekta Multimedijske skupine: učenici čitaju antologijske pjesme hrvatskih pjesnika slaveći proljeće i pjesništvo.

Pjesmozov

Niko čita Pupačićevu pjesmu Opaska

Lora čita Pupačićevu pjesmu More

Lora, More
Lora, Dobro jutro, more

Martin čita pjesmu Kiše pjevaju na jablanima

Lora Oblaci
Lora, Sanjam nebo

Gabriela čita Pupačićevu pjesmu Budi moja noć

Lora
Lora, U cvatu

Luka čita Ujevićevu pjesmu Stupaj sa svojim mrakom

Lora Visibabe
Lora, Razbuđene

Marija čita Paljetkovu pjesmu Rasap mene

Marija
Marija, Zjena cvijeta

Dejan čita Šimićevu pjesmu Smrt

Proljetni pjesmozov

Leo čita pjesmu Put