Plavi telefon na Mažurancu – suradnja od 2008. godine

Plavi telefon zagrebačka je udruga čiji volonteri od 1991. godine pružaju psihosocijalnu podršku mladima i njihovim obiteljima: telefonskim savjetovanjem i savjetovanjem uživo u savjetovalištu Otvorena vrata. Udruga provodi različite preventivne programe i projekte.

Programi udruge Plavi telefon

U suradnji s Multimedijskom skupinom još od 2008. godine Plavi telefon i u našem domu provodi programe koji potiču razvijanje socijalnih životnih vještina učenika (Škola emocionalne pismenosti, Škola za mlade, Plavi menadžer, Volonteri u prevenciji ovisnosti).

Plavi telefon linija pomoći

U prvom polugodištu školske godine 2008./2009. u radu programa Škole za mlade sudjelovalo je 12 učenika Multimedijske skupine. Kroz 12 radionica

U drugom polugodištu školske godine 2009./2010. u program Suradničko učenje uključila su se 4 učenika Multimedijske skupine. Zajedno s učenicima Prve ekonomske škole

U prvom polugodištu školske godine 2010./2011. u radu programa Škole emocionalne pismenosti sudjelovalo je 13 učenika Multimedijske skupine.

U prvom polugodištu školske godine 2011./2012. u program Plavi menadžer uključilo se 6 učenika Multimedijske skupine.

Različiti programi potpore psihosocijalnom razvoju mladih

U prvom polugodištu školske godine 2013./2014. u radu programa Škole za mlade sudjelovalo je 10 učenika Multimedijske skupine i 8 učenica Učeničkog doma Škole za primalje.

U prvom polugodištu školske godine 2014./2015. u radu programa Škole za mlade sudjelovalo je 10 učenika Multimedijske skupine i 5 učenica Hrvatskog učiteljskog konvikta.

U prvom polugodištu školske godine 2015./2016. u radu programa Škole za mlade sudjelovalo je 10 učenika Multimedijske skupine.

U prvom polugodištu školske godine 2016./2017. u radu programa Volonteri u prevenciji ovisnosti sudjelovalo je 10 učenika Multimedijske skupine.

The Best Gift Is You

Naši su se učenici uključivali i u rad savjetovališta Otvorena vrata – odlazeći na individualna savjetovanja.

Plavi telefon bitan je odgojni čimbenik na Mažurancu.

Plavi telefon