Zelena kemija 2022.

Zelena kemija u rukama naših učenica pruža nam nadu da postoji drukčiji put u budućnost, održiviji i zeleniji od onoga kojim nemilosrdno zagađujemo okoliš i neštedimice trošimo resurse.

Naše učenice Lara, Petra i Sara sudjelovale su u radionici projekta Formula za znanost čiji je cilj popularizacija kemije.
Studentice zagrebačkog Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije začas su knjižnicu Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš preobrazile u znanstveni laboratorij i zainteresiranim učenicima demonstrirale niz kemijskih pokusa.

Iako je kemija u središtu zanimanja projekta Formula za znanost, obuhvaćeno je njime više interdisciplinarnih područja: ekotoksikologija, forenzična i zelena kemija.

Zelena kemija

Budući da su klimatske promjene i negativni učinci zagađivanja okoliša sve izraženiji, zelenoj se kemiji danas pridaje pozornost nužna za stvarne promjene u načinu na koji se kemikalije stvaraju, koriste i zbrinjavaju.

Zelena ili održiva kemija samo je drugačiji način razmišljanja o dizajnu, razvoju i primjeni kemijskih proizvoda i procesa. Primjena načela zelene kemije treba omogućiti uspostavljanje i održavanje ravnoteže između prirodnih izvora, ekonomskog rasta i očuvanja okoliša pronalaženjem kreativnih i inovativnih načina za smanjenje otpada, očuvanje energije, proizvodnje alternativnih goriva i otkrivanje zamjenskih tvari za opasne tvari. Kemija i kemijsko inženjerstvo mora postati ‘zelenije’ i time pomoći u stvaranju proizvoda koji će biti prijateljski za okoliš.

Prijenos topline koji se događa između tijela ovisi o masi tijela, specifičnom toplinskom kapacitetu tijela i razlici temperature između ta dva tijela. Važno je razlikovati pojmove temperatura i toplina. To najbolje možemo objasniti na primjeru loženja peći iste veličine i tako da trošimo istu količinu goriva na sat, a grijemo dvije prostorije različitih veličina. Vidjet ćemo da će temperature prostorija biti različite.

Orašasta energija

Svako tijelo u prirodi sadrži unutarnju energiju. Toplinska energija ili količina topline – Q predstavlja prijenos energije s toplijeg tijela na hladnije kada se dva tijela nađu u dodiru. Prijenos energije odvija se sve dok im se unutarnje energije ne izjednače. Prilikom izgaranja različita tijela imaju različitu toplinsku energiju.

Veća prostorija imat će manju temperaturu, a manja prostorija veću temperaturu iako je svaka prostorija primila istu količinu topline izgaranjem jednake količine goriva.

U Erlenmeyerovu tikvicu ulila je dvadeset mililitara vode. Tikvicu je izolirala aluminijskom folijom i pomoću okrugle hvataljke pričvrstila na stalak. Termometrom je izmjerila temperaturu vode. Pomoću plamenika zapalila je pola grama oraha te tako zapaljenim orahom zagrijavala vodu u Erlenmeyerovoj tikvici sve dok nije potpuno izgorio. Potom je izmjerila temperaturu vode u tikvici.

 Svi navodi u tekstu preuzeti su iz priručnika za učenike srednjih škola Formula za znanost Marije Tadić, Gabrijele Jaković i Josipe Kolar, objavljenog 2021. godine u Zagrebu.

Formula za znanost

Cilj projekta Formula za znanost jest promicanje znanstvenoga pogleda na svijet i kritičkog mišljenja učenika osnovnih i srednjih škola, kreiranjem i provedbom inovativnih programa popularizacije kemije.

Organizatori projekta jesu udruga Pozor!Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u ZagrebuUdruga učeničkih domova Republike Hrvatske i Društvo Naša djeca grada Gospića.

Više o projektu možete doznati na mrežnim stranicama projekta Formula za znanost.