Program za maturante i Multimedijska skupina – od 2005. godine

Iako Program za maturante (kao poseban domski program) postoji neovisno o Multimedijskoj skupini, zbog zajedničkoga cilja podržavanja i pripremanja maturanata za nastavak školovanja ili za ulazak u svijet rada – ti su se programi često preplitali i u konačnici djelovali sinergijski

Program za maturante

Od početka je Multimedijska skupina učenicima završnih razreda nudila sadržaje koji su mogli biti od pomoći za polaganje mature, napose onog dijela koji se odnosi na zahtjeve završnog ispita iz materinskog jezika.

Ponekad je maturant trebao individualni pristup u određivanju životnih ciljeva ili u usustavljivanju i ponavljanju velikog obujma nastavnog gradiva ili u vježbanju sastavljanja esejskog zadatka.

Ipak, najčešće su provođene skupne radionice usustavljivanja gradiva teorije i povijesti književnosti, rjeđe gramatičkog i pravopisnog sadržaja.

Maturante se poticalo i podržavalo i za samostalno i za suradničko učenje.

Ulomak prezentacije rada Multimedijske skupine na području pružanja podrške maturantima (od školske godine 2005./2006. do 2009./2010.) predstavljen je na Ljetnoj školi odgajatelja u Dubrovniku 2011. godine.

U sljedećim godinama – uz redovita predavanja i radionice iz hrvatskog jezika i književnosti (neka vrst domskih priprema za polaganje mature) – za maturante su organizirani susreti s bivšim učenicima koji studiraju u Hrvatskoj ili u inozemstvu, posjeti Gradskoj knjižnici i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te filmske i kazališne predstave s popisa obavezne lektire na državnoj maturi.

U veljači 2013. godine uključila se Multimedijska skupina u međudomski kviz iz hrvatskog jezika i književnosti koji organizira Gradska knjižnica pod nazivom Kroz knjižnicu do mature.

Prezentacija Program za maturante

Slijedi prezentacija Programa za maturante koja je kao primjer dobre prakse predstavljena na Ljetnoj školi odgajatelja u Učeničkom domu Paola di Rosa u Dubrovniku, 1. rujna 2011. godine

Na posljednjem slideu prezentacije Program za maturante naslovnica je Učeničkog doma Ivana Mažuranića. Fotografije na naslovnici izradio je naš učenik.

Kamo dalje?

Budućnost nije uklesana u kamenu.
Sami ju klešemo.