Priprema za kviz o epidemiji

Pripremiti se za uobičajeni opći kviz na Mažurancu, za takozvanu Domaćicu, u doslovnom je smislu nemoguće. No, za nadolazeći kviz to je i moguće i poželjno…

U srijedu, 25. studenoga, u 20.30 sati održat ćemo drugi online kviz. Tema kviza: epidemija.

Na panoima u dnevnoj sobi natjecatelji mogu doznati što je epidemija, a što pandemija, što karantena…

Priprema za kviz o epidemiji

…o antičkim kugama – u Ateni i Rimu, o epidemijama Staroga i Novoga svijeta…

Epidemije Staroga vijeka

…o španjolskoj gripi i o AIDS-u…

Španjolska gripa i SIDA

Ako ne želite prošvrljati dnevnom sobom, odgovore na neka pitanja možete naći na poveznici: enciklopedija.hr.

Oglasna ploča

Drago bi nam bilo da nam se pridruže i natjecatelji iz drugih domova!
Kad ne može uživo, barem online😉