Vrijeme poslije II. svjetskog rata

Poslije

U petom poglavlju dokumentarističke monografije MAŽURANAC autor nas upoznaje s domskim prilikama poslije Drugog svjetskog rata

Poglavlje peto: Vrijeme poslije II. svjetskog rata

U poslijeratnim godinama promijenio se sustav vlasti, nestaje privatnoga vlasništva, a sve postaje društveno vlasništvo. Nađena dokumentacija se uglavnom odnosi na rad cjelovitog sustava domova, koja zbrinjava djecu svih kategorija, uzrokovanu ratnim događanjima. (…)

Prema tadašnjem normativu na 1 odgajatelja išlo je 50 pitomaca. (…)

Narodni odbor općine Donji grad, 11. 9. 1954. donosi rješenje o upućivanju malodobnog Miše Končara, učenika II. razreda gimnazije, u đački dom kojega će odrediti NOGZ (Narodni odbor Grada Zagreba) Odjel za socijalne poslove. Molba je upućena u Prvi srednjoškolski đački dom na Mažuranićev trg 12. To je prvi dokument o domu nađen poslije završetka II. svjetskoga rata. (…)

Početkom 1959. Dom učenika u privredi (Dom je promijenio ime 1957. godine) intenzivno provodi aktivnosti u cilju uređenja fasade zgrade. (…)

Izuzetno je zanimljiv zapisnik 6. sjednice Savjeta za prosvjetu Skupštine grada Zagreba održane 20. 6. 1968. Dvije su značajke tog zapisnika. Prva je pod točkom tri Dnevnog reda; Nadopuna izvještaja o đačkim domovima na području grada Zagreba. Druga je bila da je član tog Savjeta Djino Martinović iz Đačkog doma Davorin Trinajstić, kako se tada zvao Dom (ime je promijenjeno 1966. godine). Djino Martinović ističe da u domovima treba govoriti o unapređenju, a ne nadzoru. (…)

Izvještaj o Đačkom domu Davorin Trinajstić

Zbog pojave menigokokne sepse u Domu učenika ugostiteljskih škola „J. Vlahović“ Gajeva 31, u 3. 1969. Sanitarni inspektorat Gradske uprave Zagreb je formirao komisiju za pregled svih đačkih domova. Komisija je u kratkom roku obavila izvide. (…)

Izvadak iz izvještaja o našem domu:

9/Đački dom „Davorin Trinajstić“ Mažuranićev trg 12:

Zgrada je izgrađena negdje početkom ovog stoljeća, a ima 11 spavaona, ukupne površine cca 313 m2 na kojoj je smješteno 134 ležaja, kreveta na kat. Prostorije u kojima su smješteni garderobni ormari, zapremaju 98 m2.

Domski krevet

Posteljina se mijenja svakih 21 dan. Provjetravanje soba dosta loše.

U bolesničkoj sobi našli smo jednog pitomca sa streptokoknom anginom.

Dom nema zdravstvenog radnika.

Dom nema vlastiti kuhinjski blok već se učenici hrane u Studentskom centru.

Dio prostorija doma iznajmljen je kao skladišni prostor jednom privrednom poduzeću.

Izvor: Ranko Ceraj, MAŽURANAC dom umirovljenika, muški internat, učenički dom… – dokumentaristička monografija ustanove s podacima od 1897. godine do danas, Zagreb, 2020. godine