Kao na nebu 26/10/2017

Predstavom Kao na nebu Gradsko dramsko kazalište Gavella dočarava životnu i težinu i ozbiljnost istovremeno održavajući vjeru i nadu živim i djelatnim načelima ljudskoga roda. Barem ponekad…

Daniel je dirigent.
Daniel radi.
Jako.
Puno.
Predano.
Strastveno.
Uporno.
Do posljednjeg daha, doslovno.
Rezultat: Daniel na nebu, skoro

Kao na nebu
Ema D., Nebo u rukama

Daniel je dirigent.
Daniel surađuje.
Brine.
Njeguje.
Podržava.
Povezuje.
Štiti.
Sebe i druge.
Rezultat: Daniel na zemlji, nebo u njegovim rukama

Kao na nebu
Laura K., Daniel na zemlji

Učenice Ema i Laura donijele su svoj doživljaj Gavelline predstave Kao na nebu. Ljubav kao kazališni paravan