Dan materinskoga jezika 2021.

Naša učenica Monika Kukuljan povodom Dana materinskoga jezika objavljuje svoju pjesmu Majka. Pjesmu je sastavila na čakavskom narječju, na svojem majčinskom jeziku…

Majka

Moja majka zna ča rabi
i kad ja to pozabin,
ona vavik najde način.

Moja majka ima najnježnije ruke,
aš je pretrpela sakakove muke,
svojin me okon lipo gjeda.

Ako mi neč zatreba,
suzu z mojga lica vavik zbriše,
aš ona ima najlipše priče.

Moja majka mi vavik pomore
i bez nje se niš ne more.
Njezin zagrljaj saki me put zgrije
i kad mi je najzimije.

A njezini vlasi meki ko vuna
i lipi ko zlatna kruna
aš majka je jedna,
za ku bi se storila
i za niš je ne bin prominila.

Materinski jezik

Međunarodni dan materinskoga jezika

Petim članom UNESCO-ove Deklaracije o kulturnoj raznolikosti uređeno je da

svakoj se osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koji izabere,

Majka

posebice na materinskome jeziku