Gdo knige počtue da e knigami počtovan

U veljači obilježavamo Međunarodni dan materinskoga jezika i Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Važnost glagoljaštva sažet ćemo citatom Gdo knige počtue da e knigami počtovan Međunarodni dan materinskoga jezika Na 30. zasjedanju Glavne skupštine 1999. godine UNESCO je na prijedlog Bangladeša proglasio 21. dan veljače Međunarodnim danom materinskoga jezika.   Na 31. zasjedanju Glavne skupštine 2001. […]